(Avskrift fra bygdebok)           

                               Ingeborg Martha Wanvik

Hun var streng mot min mormor (Ragnhild W., barnebarn) mens morfaren Johan var godslig og snill. Mormor bodde der en vinter i  8 - 9 års alderen mens hun gikk på pigeskolen til sin onkel Hans Wexelsen. Hun måtte sitte inne når hun ikke var på skolen og ellers var det å følge med til bedehus eller kirke.

 


Fra kirkebok for Byneset 1702 - 1753:

Den 22 April 1706 trolovet
Olle Pedersøn Mule Soldat og Berethe Joensdatter

Dåp 1707, 5. søndag i fasten (Judica)
Olle Mule sin Søn Christoffer

Manntall 1666, Bynæs sogn, gard Sthene:
Opsiddere: Iffuer Olsen   Alder 31
Sønner: Peder Iffuersen      "       5
Sønner:  Oluff Iffuersen      "        1