Saxo Grammaticus skriver ca. 1200:

.... "At Danmark i gamle dage må ha have været beboet af kæmper, har vi vidnesbyrd om i de overordentlig store sten, der er anbrakt over de gamles grave og huler. Skulle nogen tvile derom, at det er sket ved hjælp af kæmpekræfter, så lad ham blot se op på toppen af nogle af vore bakker og sige os, i fald han kan, hvem der skulle kunne have slæpt så mæktige blokke helt der op, thi enhver, som skønner, hvad det er for underværker dér er gjort, må anse det for utænkeligt, at almindelige menneskearbejde eller alminnelige menneskelige kræfter skulle kunne få sådanne masser, som det er vanskeligt eller umuligt blot at rokke på flad mark, slæpt op på toppen af så høje bakker. Men hvorvidt det er de jætter, som har levet etter syndfloden, der har udrettet dette, eller det har været mennesker, som overgik andre i henseende til legemskræfter, derom er intet overleveret os". ....

Retur til siden om storsteinsgraver

Saxo i engelsk oversettelse