Utdrag fra en særoppgave om Marie Wexelsen

Fra de 30 sidene henter jeg følgende:

Tegninger av Bjørg Qvigstad Engen Nov - 01
etter Sonja Hagemanns bok.