Anetavle forts.                                                                                             

                                                                                            15. generasjon

20704. Jens (Iøns) Andersson bosted 1520: Sogn (gård ikke kjent). Seilte i 1520 til Tunes, Måsøya i Finnmark, bodde 1521 i Tweness (Finnmark). I 1522 oppgir skattelister at han bodde i Vik skiprede. Han eide deler av Semeleng i Valdres, Tandle og Tjugum i Sogn, samt en bygård i med kålhage i Bergen. Adelig i 1480, arv etter Torstein Arnfinnsson Soop. Gift. med kvinne av Valo-ætten.

22686. Tord Benkestokk til Jordanger f. ca. 1530, Jordager, Luster, Sogn&Fj., g. Kristine Jensdtr. Skjolderband. Tord døde 1587.

22686. Kristine Jensdtr. Skjolderband.

22736. Adam von Munthe.

22738. Hans Paludan f. Gent, Oost-Vlaanderen, Belgia, Professor dr.med., g. Barbara van der Rone. Hans døde i Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland.

22739. Barbara van der Rone.

22750. Hans Svaninge f. 1503: Erkediakon, g. Marie Sørensdatter, f. 1539 d. 1615. Hans døde 1584.

22751. Marie Sørensdatter f. 1539, d. 1615.


28192. Rolf Olufsøn Darre f. ca 1500, handelsmann, g. Maren Biørnsdtr.. Rolf døde før 1572, Oslo. Ble borger av Oslo 1527. I 1536 ga kongen ham St. Jørgen hospital utenfor Oslo. Han ga det tilbake til kongen i 1547 og fikk gården Bryn i Aker isteden. Hadde andre gårder. Ble oppgitt å være rådmann i Oslo i 1544 og ble borgermester i 1550. Trakk seg tilbake i 1560 som rådmann pga alder.

28193. Maren Biørnsdtr..

28194. Trond Olsen f. ca. 1500, Borgermester i Oslo.

28200. Peder Jensen f. 1485, Skjellerup, Fyn, Danmark. Gbr. i Skjellerup, g. Maren Nilsdtr., f. Fyn, Danmark. Peder døde 1564, Bergen.

28201. Maren Nilsdtr. f. Fyn, Danmark.

31140. Tore Simonsen Hoås, f. Hoås, Sunndal kom., d. Hoås, Sunndal kom.                                                                                                  16. generasjon

41408. Anders Jensson : lagrettemann i Sogn 1480, g. før 1484, Gudrid Fartegnsdtr.. Leide 11/5-1484 ut sin grunn og tomt som bakerhuset står på, med en kålhage, ved Bryggesporen i Bergen til 3 tyske kjøpmenn for 4 gylden årlig for seg og sine arvinger.

41409. Gudrid Fartegnsdtr..

45372. Trond Torleifsøn Benkestok f. ca. 1495, Meløy, Nordland, g. Anna Jonsdtr. Haard. Trond døde 02 FEB 1558.

45373. Anna Jonsdtr. Haard.

45472. Adam von Munthe : Generalmajor. Det er gjetning at Adam og Hans er sønner av Abel van Munthe. Ifølge "Familien Munthe i ældre og nyere tid" er det sannsynlig, men det har aldri blitt bevist. I 1509 ble Adam og Hans gitt tysk adelskap.

45502. Søren Jacobsen Stage : Borgermester, g. Anna Sørensdatter Klyne.

45503. Anna Sørensdatter Klyne.


56386. Biørn Gunnarsøn : Borgermester 1513 i Oslo, g. Johanne Mathisdtr..

56387. Johanne Mathisdtr..

62280. Simon Hoås d. Hoås, Sunndal kom. Simon var eier av Hoås gård i 1550.                                                                                                17. generasjon

82818. Farteign Filippuson f. ca. 1400, g. Magnhild Jogrimsdtr., nevnes i brev av 1415 og 1424. Bodde muligens på Semeleng 1429-1451.

82819. Magnhild Jogrimsdtr.

90744. Torleiv Trondsøn Benkestokk f. ca. 1450, Skjold, g. Adelus Eriksdtr. Kruckow. Torleiv døde etter 1550.

90745. Adelus Eriksdtr. Kruckow, f. ca. 1460, Hafslo


90944. Abel van Munte : Maitre de l'Eglise.

112774. Mathis Pedersøn ref: Munthe, adelsmann, g. Margrethe Johansdtr. Kruckow, ref: Munthe, d. etter 1495.

112775. Margrethe Johansdtr. Kruckow. ref: Munthe, d. etter 1495.                                                                                               18. generasjon

165636. Fhilippus Fartegnsson, f. ca. 1350, g. ca. 1400, Gyrid Sigurdsdtr. Nevnes i brev 1411 og 1415. Hadde en bror Frederick.

165637. Gyrid Sigurdsdtr..

165638. Jogrim Audunsson, lagmann i Bergen 1431.

181488. Trond Tordssøn Benkestokk til Talgø f. 1410, Tølgø, Ryfylke, g. Bergiuth Torleifsdtr. Kjellingmule. Trond døde 1472.

181489.. Bergiuth Torleifsdtr. Kjellingmule f. 1425.

181490. Erik Andersøn Kruckow f. ca. 1420, g. Margrete Iversdtr..

181491. Margrete Iversdtr..


181888. Daneel van Munte, Maitre de l'Eglise.                                                                                             19. generasjon

331272. Fartegn Filippusson f. ca. 1310, Osland, g. _____ Fredriksdtr.. Fartegn døde etter 1375.

331273. _____ Fredriksdtr..

362978. Torleif Ellingsøn Kjellingmule g. Ingeborg Ulvildesdtr. Smør. Torleif døde Meløy, Nordland.

362979. Ingeborg Ulvildesdtr. Smør.

362980. Anders Kruckow.


363776. Daneel van Munte : Rådsherre, g. Maria van Grygaert. Daneel døde før 1420.

363777. Maria van Grygaert.                                                                                                20. generasjon

662544. Filippus Erlendson Odinsland f. ca. 1285, Osland, g. Ingebjørg Erlendsdtr., f. ca. 1290, Losna?, d. 1332, Osland. Filippus Odensland, nevnt 1338. Fikk i 1332 tildømt "fjerdings og tiendegave" etter kona. Også nevnt 1315-16. Muligens også en sønn Samson Filippusson (eier av Samsongård i Bergen, nevnt 1370 og 1398, ved Skreddergaten, muligens samme eiendom nevnt i 1484 ved Skredderstredet, Korskirkens sogn). En annen etterkommer Samson Filippusson var medlem av Norges rikes råd i 1444 og døde på gården Øye i Ryfylket.

662545. Ingebjørg Erlendsdtr. f. ca. 1290, Losna?, d. 1332, Osland.


727552. Bussaert van Munte, Ridder, g. Margriete Sersanders. Bussaert døde 28 apr 1414, gravlagt: Gent, Oost-Vlaanderen, Belgia. Begravet ved sin hustrus side i Kartusianerklosteret i Gent. Gravinskripsjonen lyder, fritt oversatt: "Her ligger Bussaert van Munte, som døde i året 1414, 18 dager inn i april. Her ligger "joncvr" Margeriet Sersanders, Jordaens datter, som var Bussaert van Muntes hustru, som døde i året 1414, 13 dager inn i april".

727553. Margriete Sersanders.

725959. Ulvilde Jonsdtr. Smør.

                                                                                                 21. generasjon

1325088. Erlend Filippusson Losna, nevnt 1332. (Etter P. A. Munch, men også mulig at Erlend Arnesson var far til Ingebjørg Erlendsdtr.).


1455104. Gillis van Munte : Ridder, g. Elisabeth van der Hoyen.

1455105. Elisabeth van der Hoyen.

1455106. Jordaen Sersanders.                                                                                                 22. generasjon

2650176. Filippus Erlendsson. (Også mulig at Arne Erlendson var far til Erlend Arnesson).


2910208. Gerard van Munte.

2910210. Jan van der Hoyen g. Lijsbette van Munte. Jan døde før 1378.

2910211. Lijsbette van Munte.                                                                                                23. generasjon

5300352. Erlend Arnesson.


5820416. Godevaert van Munte g. Kateline Sterbbouts.

5820417. Kateline Sterbbouts.

5820420. Goessin van der Hoyen.

5820422. Gerard van Munte (Personen finnes også foran i generasjon nr. 22).                                                                                               24. generasjon

10600704. Arne Jonsson f. ca. 1175, g. Solveig Gamalsdotter, f. Velle. Arne døde ca. 1220, Korsbrekke. (Etter p. a. Munch: "Det norske folks historie" og "Sunnmørsættlegga" ca. 1250 ).

10600705. Solveig Gamalsdotter f. Velle.


11640832. Arnulphus van Munte.                                                                                                    25. generasjon

21201408. Jon Asgautsson f. Sylte, g. Sigrid Kollbjørnsdatter, f. Grefstad. Jon døde ca. 1125.

21201409. Sigrid Kollbjørnsdatter f. Grefstad.


23281664. Rokinus van Munte : Scabinus de Boular.

                                                                                  Aneliste til Sigrid Kollbjørnsdatter.
                            (Printout av 30 generasjoner fra Kåre Lie: " Magnus den hellige av Orknøyene og hans forfedre tilbake til Adam", GED-fil på DIS av 13.10.1993 )

Retur til min slektsside:      http://www.kgroenha.net/slekt.htm