Umoral i vår opplyste tid.
(En tid der innlegg og motinnlegg burde føre til sannhet)

Sur nedbør og skogsdød i Norge og Tyskland

Det var rundt 1980 at "skogsdøden" kom til Norge. NRK og aviser fortalte oss hvor ille det ville bli.
Jeg hørte selv landsmoderen tale på TV: "Det er uansvarlig, uforsvarlig og høyst umoralsk å stille spørsmål ved dagens situasjon".  Den anerkjente professor Ivan Rosenquist publiserte en mangesidig rapport der det gikk frem at bortfall av seterdriften var en mer sannsynlig årsak. Som takk fikk han betegnelsen köpenickade fra landsmoderen. Samtidig viste Skogforskningsinstituttet sine studier og forsøk at skogen vokste som aldri før. Som takk fikk instituttet reduserte bevilgninger. Etter hvert så de seg nødt til å bli "moralske" og sjefen sa fra seg stillingen.  Det ble fortalt at både han og professoren var oppe hos landsmoderen for å argumentere til fornuft, men forgjeves. Så gikk det mange år og de "umoralske" tvilere fikk rett.  I mellomtiden var store summer benyttet til "moralsk" forskning.

Menneskeskapte utslipp av CO2 og klimakrise

Så har vi det hele på ny, vi hørte igjen fra øverste hold: "Det er umoralsk å tvile". Nå var det så alvorlig at  meningssensur og brudd på pressefrihet ble innført. Etter 2003 var det ikke mulig å komme med et lite kritisk innlegg bl .a.  i Aftenposten. Men nylig slapp et innlegg gjennom sensuren, men ble fjernet i nettavisen like etterpå. Her er det:

Her er nok et innlegg som opprinnelig var tiltenkt Aftenposten. Men de kunne ikke ta det inn "fordi de hadde så stor pågang og derfor ikke plass til å trykke det".

 

Retur