En mulig stamfar.
Rundt 1700 bodde den en Niels Andersøn på Øren i Orkdal. Han var Tambur under Capitain Tønders Companie. Den 23 november 1699 ble
han forlovet med Karen Hendriksdatter Svorkmoe og 2. februar 1700 gift med forloveden. Han ble i kirkebok for Orkdal omtalt som "Niels Tambur"
og fikk en sønn Anders som ble døpt 7 mars 1700 (2. søndag i fasten).
Den 1. november 1701 fikk han et barn Marit? (navnet overstrøket).
2. søndag etter pinse 1704 er det antagelig ham som dukker opp i kirkebok for Horg: "Optas Rv Niels Andersøn". Senere ble han omtalt en gang
som em (enkemann?) Lynx gift med Anne Cathrine Wesseldatter. "Cathrine Lynxis" gravlagt 22 aug 1722, navn skrives også "Catharina Lyngsis"

Opplysninger fra bok av Jens Haukedal: "Busetnad og folkeliv i Horg", Melhus kommune 1981.
    
Her står det at Lyngfamilien drev bruket "Lundebroen" (side 495) fra anslagsvis 1700 frem til 1813. Den lå ved brofestet
      over Sokna, ved E6, 200 m fra Lundamo stasjon.
      (I boken er det brukt feil familienavn, nemlig "Lynx". Ved giftermål og dåp (1723, 1725) har presten skrevet Andreas "Lynx", men ved hans
      død i 1763 står det "Lynge". Andreas hadde en bror Hans Lyng(e) som også var sersjant. Deres fødested og farens navn er vanskelig å verifisere
      sikkert. Hans ble 1728 gm. Maren Kristensdtr. Skultz (1699-1776) Orkdal krk., bosted Øren, deretter 1740-1761 bruket Hestvollen
       i Børsa, Orkdal. Hans fikk 8 barn (blant alle fadderne var: justisråd Schiøller, fogd Ibsen, major Brun, flere kapteiner, bispinne Mungaard).
       Han fikk bare en sønn som døde ung og gården gikk ut av slekta i 1762. (Børsaboka, bnd. 2, s. 390)).
      Fra Horg boken:
        
Løytnant Wessel Harches Lund,  f. 1669, d. 1718, bruker Lundgjerdet, gm. Margrete Harches, f. 1640, d. 1719.
                  Barn som er kjent:
                      
i.    Else Margrethe Wesseldtr. Harches, f. ca 1676, d. 1767 Midtlyng, g. 1716. Ingebrigt Olsen, f. 1692, d. 1776,
                             bruker på Lundgjerdet.
                       ii.   Niels Wesselsen Lund, bruker på Lundåsen, f. før 1690, d. 1756 (g. 1715, Gullov Estensdtr. Lundåsen)
                      iii.   Anne Cathrine Wesseldtr., d. (28 AUG) 1722, gm.. em? Lynx
                               Hun har tatt navnet Lynx (Lyngsis) engang i årene 1702-1710. (s.55.  Da hun har giftet seg med enkemann Lyng(e)?).
                                 Stemor til: 
                                       
Sersjant Andreas Lyng, f. 1700, bruker på Lundebroen.
                                        
Sersjant Hans Lyng,  f. ca. 1698, bosted Hestvollen, Børsa i Orkdal.  

  Kopi av sider fra boken:    ,