Utvidet fisketid i Gjervalelva
Av Per A. Sperstad, 2004-09-17

Fylkesmannen i Nordland har gitt Odd Pedersen, Øresvik tillatelse til utvidet fisketid i Gjervalelva. Tillatelsen gjelder for tidsrommet 15. - 30. september og gjelder bare stangfiske i elva. Men det er satt strenge vilkår bak tillatelsen. Det kan blant annet ikke brukes mark til agn, bare sluk og flue. Det er kun tillatt å avlive oppdrettslaks og regnbueørret og eventuell villaks og sjøørret skal behandles så skånsomt som mulig og slippes tilbake i elva. Odd Pedersen begrunner sin søknad med at det er mye oppdrettsfisk i elva samt at folk og fiskere i Gjervalen vil holde tyvfiskere borte. Fylkesmannen er enig i at Gjervalelva er av de elver i fylket som mange år ser ut til å ha stor oppgang av oppdrettsfisk og at det er bra å få fisket opp rømt oppdrettslaks og regnbueørret.