Gamle bilder fra Gjerval hentet fra Facebook
                                                   (Bilder på Facebook forsvinner vanligvis)

Dette bildet tilhører Odd Pedersen og ble publisert 21.12.16 og viser utløpet av elva nede ved fjorden. Det er muligens 
tatt før 1900. Huset i forgrunnen ble flyttet til Tømmerdalen i begynnelsen av 1950-årene. Det ble sagt at beboere i
Gjervalvatnet hadde et hus ved fjorden der de overnattet og skiftet klær når de skulle til kirken eller ærend til Øresvik.

Det synes å være ca. 3 hus til i området. Disse er ikke anført i Folketelingene 1865, 1875, 1891 og 1900. Det er bare anført ett
bruk i Gjerval med opptil 11 personer (Ole Adolf Eleazarsen
med fam, Gnr. 15, br 1, hus 41) og bruket lå ca. 500 m opp i dalen.
I 1890-årene var det imidlertid gruvedrift av kopper ved Gjervalvatnet og det kan ha vært midlertidig opphold for arbeidere.

 

                              Idyl fra Jervalvatne
                                                            (Fra: Historiske Bilder Sørfjorden Rødøy)

            

                 Besøk hos Jens og Laura Pedersen. Andre personer på bildet som ikke er blitt plassert:
                  Leikny Skivik,  Dorthea i Skivika m. fam.,, Harald og Dorthea i Skogan, Emma Strands tante.
                 (Ukjent fotograf, rimeligvis før 1950)

 

Retur til Gjervalside